Privatlivs- og Cookiepolitik

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove. I denne privatlivspolitik vil vi blandt andet forklare, hvilke typer data som vi behandler, til hvilke formål og hvilke rettigheder du har.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

BaseCamp Student Real Estate ApS
CVR-nummer 38511432
Kristen Bernikows Gade 4, 1.
1105 København K
Telefon 72109000

2. Beskrivelse af behandlinger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger, som beskrevet nedenfor.

Derudover indsamles personoplysninger ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik nedenfor.

Formål

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.:

Administration af din frivillige interesse i og opskrivning til en lejebolig ved at udfylde formularen “Skriv mig op” på denne hjemmeside. Oplysningerne behandles for at sikre, at interesserede i en given bolig, kan komme i betragtning hertil samt blive informeret herom, når yderligere lejemateriale foreligger vedrørende den ønskede bolig.

Navn*, adresse*, email-adresse*, telefonnummer*, foretrukken lejebolig*, studiestatus*, parkeringsplads*, kommentarer som du eventuelt måtte sende til os.

 • Direkte fra dig

 • Artikel 6.1.f

(nødvendig for forfølgelsen af legitim interesse: Vores interesse i at sende dig information om boliger, som du har vist interesse i)

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support, administratorer og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber

Oplysninger slettes/anonymiseres når lejekontrakter er indgået for de relevante boliger, eller når du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være skrevet op.

Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring.

Navn*, adresse, email-adresse*, telefonnummer*

 • Direkte fra dig
 • Artikel 6.1.a (samtykke til markedsføring)
 • Artikel 6.1.f

(nødvendig for forfølgelsen af legitim interesse: Vores interesse i at behandle dine oplysninger i til markedsføringsformål)

 • Leverandører, IT-leverandører, support
 • Koncernselskaber
 • Vi gemmer som udgangspunkt dine oplysninger så længe du er skrevet op til en lejebolig.

3. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA.
Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag: EU-U.S. Privacy Shield.

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, er vi ikke i stand til at levere det, som du har anmodet om, fx sende relevant information samt administrere og indgå lejekontrakt.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakt os på mail: anja@basecampstudent.com.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Cookiepolitik

Vi ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger denne hjemmeside (“Hjemmesiden”). Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER VED BRUG AF COOKIES

Vores brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik ovenfor, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

2. Samtykke

Ved at bruge Hjemmesiden, giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser. Flere oplysninger om, hvordan du kan blokere og slette cookies forefindes lige nedenfor under afsnit 8.

3. Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet “cookies” betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet “cookies” omfatter også oplysninger om IP- og MAC-adresse og andre oplysninger om dit device.
Cookies kan både blive brugt af os og af tredjeparter.
Der findes grundlæggende to typer cookies, “midlertidige” og “permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden.
Du kan læse i skemaet nedenfor, hvilke cookies der bruges og til hvilke formål.

4. Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

5. Hvilke cookies bruges og til hvilke formål?

Nedenfor kan du se, hvilke cookies Hjemmesiden bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr:

Navn på cookies

Midlertidige = M

Permanente = P

Formål Ansvarlig (dataejer) Hvor længe opbevares cookien?

P

_ga

Registrerer et unikt id som bliver brugt til at generere statistisk data

birketinget.dk

2 år
P

_gat

Bruges af Google Analytics til at  registrerer forespørgelse til websitet

birketinget.dk

1 dag
P

_gid

Registrerer et unikt id som bliver brugt til at generere statistisk data

birketinget.dk

1 dag
M

collect

Anvendes til at sende data til google analytics vedr brug af devices og adfærd

google-analytics.com

Session
M

rc::c

Benyttes i sammenhæng med video-markedsføring. Cookien begrænser antallet af gange en bruger får vist det samme markedsføringsmateriale. Cookien benyttes også til at målrette indholdet af video-markedsføringen til den specifikke bruger. HTML.

google.com

Session

Senest opdateret den 28. august 2019